Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

intervinent

  1. Abans de l'any 2000 era un mot no recollit pels diccionaris (gdlc, dval). En lloc seu semblava que caldria usar interventor o la perífrasi que intervé (que seria la definició de l’anterior). Tot i això, tenint en compte que està ben formada, s’haurà d’admetre (tal com ha fet el dea per al castellà interviniente).

    En eixe sentit, Josep Lluís Marín ens informa (29.04.2013) que tant l'Optimot (veg. fitxa 3883/3) com els Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català (2010: veg. [pdf]) de la Generalitat de Catalunya recullen el substantiu intervinent.