interesar

·      [96/5391ajt] «Se remitirà a la conselleria competente en urbanismo interesando su aprobación definitiva».

·      (drae) 8. Solicitar o recabar de alguien datos, noticias o resoluciones, etc.

·      Abans havia dubtat jo d’aquest ús del verb interesar en castellà, però s’ajusta a aquesta accepció del drae, evidentment.

·      En català, els diccionaris no arrepleguen aquesta accepció, que, per tant, caldrà traduir sol·licitar, d’acord amb la definició castellana.