incardinar

·      Nova accepció: (diec) Unir, lligar, (una cosa) a una altra, relacionar-la-hi íntimament.

·      Ø gdlc, dval.