Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

inadmissió

 1. Aquest terme, propi del llenguatge jurídic, no apareix en català en els diccionaris habituals, però sí que es troben recollits en el Cercaterm (abril 2007) substantiu i verb:

  inadmissió
  <Dret processal penal>
  ca  inadmissió, f
  es  inadmisión

  inadmetre
  <Dret processal penal>
  ca  inadmetre, v tr
  es  inadmitir

 2. A més, apareixen els dos termes en el Vocabulari de dret penal i penitenciari (Generalitat de Catalunya, 2000), i també en la traducció al català de la Llei d'enjudiciament civil estatal feta pel projecte Norma Civil de la Universitat de Girona:

  Article 452. Termini, forma i inadmissió

  El recurs de reposició s'ha d'interposar en el termini de cinc dies i ha d'expressar la infracció en què hagi incorregut la resolució a judici del recurrent.

  Si no es compleixen aquests dos requisits, s'inadmet la reposició, mitjançant provisió, sense recurs ulterior.

  Malauradament, no sabem com ho definiran els diccionaris, per la qual cosa ens podem acollir per ara a la definició que dóna el GDUEA en espanyol.

 3. En espanyol, apareix recollit en el GDUEA:
  adj 1. Acción o resultado de no admitir algo. 2. Der Resultado negativo del trámite previo en que se decide, apreciando aspectos de forma o motivos de evidencia, si procede o no seguir ciertos recursos o reclamaciones interpuestos: La inadmisión en los Tribunales puede suponer una violación del derecho fundamental a la justicia.
 4. En francés, apareix en el French English dictionary de Babylon :
  inadmission (f) n. nonjoinder, omission of a party that should have been included in a lawsuit (Law)