immobilitzat material

·      [96/2238ctas] «no comporte la realització d’inversions en immobilitzat material».

·      (DEC) immobilitzat -ada adj [...] 2 compt Dit de la part de l’actiu d’una empresa materialitzada en béns o drets no convertibles immediatament en disponibilitats líquides.