immissió

·      Terme que no apareix en el diec ni en el dval, però que sí que és utilitzat pels tècnics de medi ambient (Villalba -Silla-). Hi ha també (gdlc) l’adjectiu i substantiu masculí immissari -ària ‘dit del riu que desguassa en un llac o en un altre riu’.

·      (gdlc) ecol Presència en l’atmosfera d’una substància que li és estranya i que és susceptible d’afectar un element del medi o un organisme que hi viu.