Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

immediació

  1. (GDLC) f DR CIV Conjunt de drets atribuïts al successor immediat d'una vinculació.
  2. (DCVB) Qualitat d'immediat; proximitat gairebé a tocar; cast. inmediación. a) pl. Llocs immediats a un altre; cast. inmediaciones. Als malalts del Port e inmediacions, doc. a. 1865 (Hist. Sóller, i, 679)[...] Etim.: derivat de immediat, probablement per via del castellà inmediación.
  3. Els diccionaris de barbarismes (per exemple, el de Paloma i Rico) recullen immediacions 'rodalia' com a castellanisme, tal com ja s'observa en la referència del DCVB. El DECASCAT indica diverses formes catalanes: els encontorns, els voltants, els volts, la rodalia, els environs, les engires.