ics

·       Els diccionaris recullen només l’accepció del nom de la lletra x com a nom de lletra, però no l’accepció ‘valor numèric indeterminat’.

·       Usos (tret d’internet i PDL): «on li reconeix un deute per valor d'ics u. m.» (Lluís Busquets i Grabulosa); «amb el motor d'ics cilindres» (Xavier Fàbregas, 1982); «I aquesta es posava cada ics minuts una miqueta de pâté»(J. F. Mira i Casterà, 1981); «sòl dir se "en el carrer X hi ha un judes”» (F. Martínez Martínez, 1920); «La gama dels productes X comporta uns 40 articles» (Rafael Bori, 1935);