Indexplà

·      «Indexplà: programa de seguiment i avaluació de plans i acords de gestió lingüística per a organitzacions», LliÚs 5, 1996. En format Excel. Més informació: LliÚs 9, 1997.