Ieltsin

·      Segons l’Avui, aquest cognom del president rus és una excepció a la regla de la transcripció dels cognoms russos. També escriuen Evtuixenko. Tanmateix, segons l’iec aquest segon cognom és Ievtuixenko (he vist a 3i4 llibres d’«Evgueni Evtuixenko»), el nom del president rus, Boris (l’Avui  escriu «Borís»), i el cognom, Ieltsin, d’acord amb la norma i no com a excepció.