IVA

·      Sigla: impost sobre el valor afegit.

·      En economia, no s’ha de parlar de IVA repercutit* sinó de IVA transferit (en castellà IVA repercutido).