IRPH

·      (Economia) Sigla: ... . Índex de referència al qual convé referenciar les hipoteques a llarg termini, enlloc de referenciar-les al mibor o a altres índex monetaris.(Mayayo-Ureta-Estapé-Bassas, Catalunya Ràdio, 12.9.00).