INUSCAT

·      «L’INUSCAT, un indicador sobre l’ús de la llengua», LliÚs 5, 1996.