IASC

ˇ      Sigla de: International Accounting Standards Committee.

ˇ      (dcompt) 196 Comité Internacional de Normes Comptables / es Comité Internacional de Normas Contables / en ... // Institució formada per professionals comptables de diversos paďsos que promou la normalització comptable internacional a través de les normes IAS.