hutu

ˇ      També reben les denominacions bahutu i rundi (gdlc).