fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

huracans

  1. Els noms dels huracans no solien aparéixer recollits en els criteris d'estil que havia pogut consultar en setembre del 2005. Tanmateix, no vaig vore que la primera edició del Manual de estilo de la lengua española (ed. Trea, 2000) sí que en parlava (s. v. huracanes):
    [...] Los nombres de los huracanes, como los de otros fenómenos atmosféricos semejantes, se escriben de cursiva y con inicial mayúscula:
    El huracán Helena arrasa el sur de Florida [...]
  2. Tenint en compte el que han fet els diaris amb el Katrina (que va passar per Louisiana [EUA] l'agost del 2005), he trobat:
  3. Els companys del DOGV han usat la denominació del Katrina amb cursiva (setembre 2005).

  4. Nota: Cal assenyalar que hi ha diaris que en Internet no usen la cursiva. Així, hi ha diaris que no substituïxen la marca i alguns que la substituïxen per cometes ("...", «...») o per cometes simples ('...').