hub

·      (cercaterm) ca concentrador, m / es concentrador / fr concentrateur / en hub / Dispositiu, situat en el punt central d'una xarxa de telecomunicacions, que aplega les dades que hi circulen i les distribueix entre els seus nodes.

·      Terme anglés d’informàtica que Lluís tradueix (~1997) per repetidor multiport, tenint en compte l’opinió de Jaume Devesa (d’informàtica).

·      (collins) n cubo m; (fig) centro m.

·      Ø Diccionari de termes d’informàtica (UPC), Vocabulari de la microinformàtica (UB)

·      Ciberpaís: usen concentrador.