htge.*

·      [97/5221coput] Proposta d’ abreviatura per a habitatge (veg. habg.*).

·      En castellà, viv.*