hand-out

·      Se’n deien fotocòpies fins que algú ho va importar de l’anglés. Solen ser això, còpies o fotocòpies o fullets, que contene un extracte, un programa de mà, un guió, d’alguna activitat.