hadith

·      Transcripció del terme àrab CyDe (que he trobat també amb la forma hadit -s en italià, catellà i portugués) que fa referència a les paraules del profeta Mahoma, tal com les van recollir els seus deixebles. Plural: hadiths (?). En castellà hi ha també la forma hadiz, pl. hadices. Em sembla que la transcripció es pot reduir perfectament, doncs, a hadit -s, si es considera innecessari respectar la pronúncia interdental. Ja hi ha qui ho escriu així.

·      Dolors Bramon (De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, ed. Eumo, 2000) ho transcriu (es tracta d’una obra que utilitza el sistema de transcripció de l’Enciclopèdia Catalana): «hadit».

·      El boldró th final prové de la interdental àrab C, segons recull el Diccionario de árabe culto moderno de Julio Cortés.