Heisenberg

·      El principi d’indeterminació de Heisenberg demostra que no és possible determinar alhora la posició i la velocitat d’una partícula atòmica amb un grau de precisió arbitràriament fixat. Pot assenyalar-se molt precisament la posició, però aleshores la influència de l’instrument d’observació impossibilita fins a un cert grau el coneixement de la velocitat; i inversament, s’esvaneix el coneixement de la posició en mesurar d’una forma precisa la velocitat.

·      La formulació general diu que dos variables dinàmiques α i β poder estar simultàniament definides, solament si els seus operadors associats A i B commuten: ΔαΔb≥½│<[ A,B]> │.