enter*

·      Terme anglés que designa la tecla de l’ordinador que introdueix les dades. Recull el terme com a anglicisme (en cursiva) el clave. Possible traducció catalana: intro, forma apocopada de introducció.