criteri maximín

·      Aquest criteri implica que hem de triar que el mínim siga tan alt com siga possible. Per exemple: entre el grups a) 11:7:4:3, b) 18:7:6:2 i c) 7:5:4:4, el criteri maximín ens imposa l’elecció del tercer esquema. (Veg. D. Raventós, El derecho a la existencia, ed. Ariel).