fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

curullament

  1. El DCARRETERES (1991) donava:
    curullament es colmatación f / fr comblement m / en silting up n // Estat que assoleix una massa de material filtrant que en els seues espais intergranulars han estat ocupats per impureses, impedint així la filtració.
    Però la Neoloteca (1998) ha optat pel terme rebliment per al concepte descrit.
  2. Ø GDLC, DIEC, DRAE01 (Internet).