cumplimentación*

·      Paraula que no recull el drae01 i que el map diu que convé canviar (referint-se al verb) per rellenar. No dóna un substitut per al substantiu; d’acord amb el drae cal usar relleno. De totes formes, el drae01 recull una nova accepció de cumplimentar 'cubrir con los datos necesarios', treta de rellenar.

·      Veg. relleno.