cuadrete*

·      Connexió per a la circulació de bits (per tant de ser un terme d’informàtica, encara que sembla que prové del camp elèctric, diu Lluís, 23.6.97). Veg. qüerna.

·      Ø drae, vct