crono

·      [96/2566,cap, dogv 21-3-96] «El crono o projector: arrossegament, obturació, alimentació i enquadr(-e)ament»; és un temari d’operador de projecció cinematogràfica.

·      Ø dec, Termcat-Neologismes.