cromanyó*

·      Amb aquest mot s’esedevé el mateix que amb neandertal.