Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

crash

 1. Terme anglés de l'àmbit econòmic (entre altres) que significa (Merriam-Webster):
  3: a sudden decline (as of a population) or failure (as of a business) <a stock market crash>
 2. En català, hi ha el mot crac per al significat 'daltabaix financer, fallida d'una empresa' (dval, gd62 i gdlc). Curiosament, el gdlc recull estes accepcions:
  m 1 Onomatopeia per a representar el soroll sec que fa una cosa que es trenca. Heu sentit el crac de la pota de la taula?  
  2 fig Fallida d'una casa o d'una empresa comercial. El crac de la banca.  
  3 Home d'una escassa vàlua
  Podem considerar-ho curiós, ja que el terme anglés crack (que el gd62 i el Salt 2.0 ja han adaptat crac) significa (segons el mateix gdlc, febrer 2009):
  m angl 1 Persona que destaca molt en la seva especialitat. És un 'crack' del futbol, de les finances.
  2 farm/toxicol En l'argot de la droga, derivat de la cocaïna, en forma de cristalls i violentament tòxic, per a ésser fumat.
  En resum, que confluïxen en el català crac les accepcions del crac (d'origen onomatopeic) i les del manlleu adaptat (de l'anglés crack).
 3. En castellà, el Clave diu (s. v. crac):
  s. m. Desastre financiero o caída brusca y súbita de las cotizaciones, esp. de las de la bolsa: La crisis econmica de 1929 empezó con el crac de la bolsa de Nueva York.
  Etimología: Del inglés crack.
  Uso: Aunque la RAE solo registra crac, se usan más crack y crash.

  Segons el diari castellà El País, («El argot de los especialistas» de Santiago Hernández, 05.01.1998):

  Crash. Caída brusca de los mercados bursátiles.

  I sobre esta qüestió en castellà, convé indicar que el drae recull el mot crac amb esta accepció en 1927:

  *CRAC. m. Barbarismo por quiebra comercial.
  Actualment (febrer 2009) ja està plenament incorporat. El dpnh assenyala (s. v. crac):
  3. En español se usa también la voz crac con el significado de ‘quiebra financiera o comercial’. No debe usarse para ello la voz inglesa crack, ya que, además de no ser española, tampoco es el término correcto en inglés, lengua en la que, con este sentido, se usa crash y no crack. No hay que olvidar, en todo caso, el sinónimo español quiebra: «Poniendo a las empresas afectadas al borde de la quiebra financiera» (Benegas Estrategia [Esp. 1984]).