cortineta

·      (dmitjans) Cortineta f / Cortinilla / Wipe // Forma de transició entre dos plans que consisteix en la substitució gradual d’una imatge per una altra, com si la primera fos empesa per la segona. Les cortinetes poden adoptar diferents formes: verticals, horitzontals, diagonals, etc.