contenerización

·      [Ordre CMA; contenidors 2000] Mot que m’apareix en una ordre de Medi Ambient sobre contenidors (paper, cartó i vidre). La documente en Internet (Google).

·      En el camp dels transpots de mercaderies l’he trobada definida (http://www.informare.it/news/review/1998/urg0016.asp): «El índice de contenerización (proporción de mercancía general transportada en contenedores)».

·      (Termcat) contenització // es contenerización / fr containérisation, conteneurisation /en  containerisation, containerization //: Acció i efecte de contenitzar.

·      (Termcat) contenitzar v tr Disposar productes, matèries, etc., en contenidors per a llur transport o emmagatzematge.