Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

contemplar

  1. Aquest verb, en català (GDLC, DIEC, DVAL, GD62), no té cap accepció que signifique 'jutjar', 'recollir', 'establir', verbs als quals, per tant, no hauria de substituir: «de l'ordre, en la qual es contemplen* com a susceptibles de ser retribuïts...» > « de l'ordre, en la qual es consideren com a susceptibles de ser retribuïts...».

    Estes accepcions no recollides són usuals en llenguatge juridicoadministratiu castellà —d'on han passat al català—, tot i que no encara no apareixen en els diccionaris més usuals (DRAE, GDUEA):

    «En los últimos años se ha generalizado abusivamente el uso de este término en la lengua común, de donde ha pasado al lenguaje administrativo sin connotación especial. Se utiliza con el significado de 'considerar', 'estudiar', términos que pueden ser equivalentes.» (Manual del lenguaje administrativo, Ministerio para las administraciones públicas, 1991)
  2. DAUX l'admet com a correcte: «sembla que no es pot condemnar». Alícia Marqués (23.03.2006) m'indica que el Salt 3.0 (recordem que només ha estat validat per l'AVL el Salt 2.0, que, per cert, també recull eixa mateixa accepció) recull l'accepció següent:
    3. v. tr. Incloure, prevore, contindre. El reglament contempla tres causes d'expulsió.