consultoria*

·      [96/4625epsar;dog21juny] En castellà hi ha la paraula (dusos) consultoría com a ‘activitat del consultor’, a més de ser el local d’aquest. Potser cal acceptar també aquesta forma en català amb el significat esmentat, seguint el model d’alguns mots que porten aquest sufix: fusteria, llanterneria, ...

·      Aquesta accepció no apareix en dea.