connexió de terra

·      (denher) 641 connexió de terra / es puesta a tierra / fr installation de mise à la terre / en earthing system / de Erdung // Conjunt d’elements conductors (fils de terra, conductors de terra, preses de terra) que protegeixen una línia dels corrents elèctrics perjudicials.