connexió de servei

·      Termcat 4, p. 2: «Part d’una instal·lació de consum que enllaça la xarxa de distribució de l’empresa subministradora amb la instal·lació particular d’un abonat al servei.»

·      Diccionari de l’empresa elèctrica: «s acometida / f branchement / e service line / d Anschlussleitung // Derivació destinada a connectar una instal·lació elèctrica d’utilització domèstica, industrial, etc. a la xarxa de distribució.»

·      > (cas) acometida

·      S’usaria tant per a instal·lacions elèctriques com per a la xarxa de distribució d’aigüa; presa d’aigua seria, pense jo, una part de la connexió de servei; tal com embrancament –aquest, en el gdlc (i en el diec), no pertany a aquest camp temàtic: ‘Lloc o embranquen dos o més camins, vials, etc.’ o ‘(zool) grup taxonòmic format per la reunió de classes afins’, i ni tan sols el verb embrancar té cap accepció que es puga usar en aquest camp.