confirmar

·      En el cas del «cheque conformado» castellà, cal traduir-ho xec confirmat o xec registrat (veg. gdlc, dval).

·      (dval)  xec confirmat (o registrat) Xec en què el banc lliurat registra o confirma, mitjançant una declaració escrita en el mateix document, l’existència de fons per a atendre el pagament.