conduce

·      Ć drae, dea; es tracta d’un tipus de document.

·      [96/2819cama;dog26abril] L’han traduďt com a autorització de trasllat.