Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

concedent

 1. El dea inclou:
  concedente adj (raro) Que concede. | Tri 3.4.71.8: En numerosos convenios colectivos sindicales y en más numerosas aún mejoras voluntarias, las partes pactantes o concedentes .. han establecido mejoras salariales exentes en todo o en parte de cotización para seguros sociales.
 2. En una ordre de 13 de març del 1996 de la Conselleria de Treball i Afers Socials valenciana [96/2759ctas; dogv 27.03.1996] teníem:
  7. Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció d'ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens públic.
  La paraula no apareixia recollida en els diccionaris habituals en aquell moment. La vam canviar per: atorgadora. Amb tot, el dcvb sí que la inclou:
  concedent m. i f. Qui concedeix; cast. concedente.
  De fet, em telefona Encarna Sansaloni (17.10.2008 dv.) i em fa vore que es un mot que, a pesar del que diu el dea, sembla que s'ha generalitzat bastant en el llenguatge administratiu de la Generalitat valenciana.