computeritzar*

·      [96/3972univ;dog9maig] «Un magatzem computeritzat» > «un almacén (*computerizado) computarizadodrae»

·      Ř dec, diec, dval, gd62

·      El diec dóna computar; en realitat em sembla que deuen voler dir informatitzat.