comptedant

·      (dval) Persona que està obligada a retre comptes dels fons que ha gestionat.

·      En castellà, cuentadante.