comptabilització*

·      Mot que no recullen els diccionaris. Està ben format a partir del verb comptabilitzar. Deu significar ‘acció i efecte de comptabilitzar’.