compostatge

ˇ      (gdlc) m  agr Procés de formació de compost.

ˇ      Ř dval, dec, diec