compactació

·      (dgambiental) Procés mecànic de reducció del volum de residus sòlids per mitjà de compressió.

·      També té altres accepcions (dciamb).