comanda

·      Terme usat en hostaleria, suposem Anna i jo, per a indicar la petició del client al cambrer que l’atén i pren nota.

·      (clave) [comanda s.f. En zonas del español meridionl, nota o cuenta de un restaurante: Cuando estuvimos en México, pedíamos la comanda en vez de la cuenta.

·      Ø drae: possiblement agafat del francés commande.