Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

coma

 1. Joan Solà Cortassa (Ortotipografia) diu que són assimilables a les aposicions explicatives, entre altres casos: Transports de Barcelona, S.A. I diu que aquest cas es pot trobar sense coma, com si fóra una sola denominació. Jo entenc que recomana que hi ha d'anar la coma. Els del Manual d'estil (1.ª ed.) em sembla que no en diuen res, però usen la coma (només una, en el cas que he trobat) en IX.4.10 i IX.4.12: «Aerovías de México, SA de C. V.» i «(Ruiz Mateos, SA)».

  Per cert, els d'El Periódico escriuen en acesa: «Sigla d'Autopistas Concesionarias Española, SA.», i el mateix fan en Fecsa i Campsa, a pesar del que diuen en sa.

  El Manual de redacció i estil d'El 9 Nou (1992) tot i que usa per a exemplificar les sigles «Premsa d'Osona S.A.», escriu: «CEPSA: Companyia Espanyola de Petrolis, Societat Anònima». A més, si mires els crèdits dels llibres al·lucines una miqueta. Per exemple, el d'Ortotipografia és de «Columna Edicions S.A.»; l'últim del Solà, Ensenyar la llengua és de l'«Editorial Empúries, s. l., Peu de la Creu, 4, 08001 Barcelona.»; i, en general, els que tinc a mà, porten les dos comes. I, per a acabar-ho d'adobar, el llibre d'estil d'El Periódico és d'Ediciones Primera Plana, SA; amb i impressió i enquadernació a I. G. Marmol, SL.

 2. Segons informació de Josep Maria Mestres i Serra (Zèfir, 14.04.2003):
  En l'article «Els signes de puntuació i altres signes gràfics (I)», publicat a la revista COM: Ensenyar Català als Adults, núm. 21 (maig 1990), p. 25, punt 21, podem llegir:
  Generalment es posa entre el nom de l'empresa i la sigla o l'abreviatura de la denominació genèrica d'aquesta.

  [C] 'Televisió de Catalunya, SA'

  [C] 'Televisió de Catalunya, s. a.'

  Darrerament, però, hi ha la tendència a prescindir d'aquesta coma. En aquests casos, l'ús de la sigla és imprescindible [perquè no es pugui confondre amb una abreviatura de la frase].

  [I] 'Plàstic s. a.'

  [T] 'Plàstics SA'.

  (C = correcte; T = tolerable; I = incorrecte)

  En cap cas, però, no s'ha de posar cap coma darrere la sigla o abreviatura.*


  * Aclariment de Mestres i Serra:

  Em referia a frases del tipus »L'empresa Enciclopèdia Catalana, SA ha tingut uns grans beneficis durant l'any 2002», en què la sintaxi prohibeix separar el subjecte del verb mitjançant una coma, o d'altres contextos semblants.
 3. Pere Casanellas amplia la informació amb dades de l'anglés (Zèfir, 15.04.2003):
  No sé si l'anglès ens pot servir de model, perquè no fa servir la coma en tots els aspectes exactament igual que en català. Però diria que en aquest aspecte no tenen per què ser diferents les dues llengües. En tot cas, davant i darrere d'aquestes sigles hi posen coma, almenys segons l'apèndix «A Manual of Style» del Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (p. 1.674): «The comma is used [...] Before and after Jr., Sr., Esq., Ph.D., F.R.S., Inc., etc., within a sentence [...]. Motorola, Inc., factory».