Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Germà Colón Domènech

  1. Dades que reporta la GEC:
    (Castelló de la Plana 1928) Filòleg. Estudià a Barcelona, Lovaina i Zuric. Professor a Barcelona, i, des del 1959, a Basilea (des del 1967 com a titular). Ha estudiat temes de dialectologia, de lingüística històrica i descriptiva, lexicografia i etimologia i ha editat texts antics (Llibre d'hores, 1960; i, en col·laboració, Furs de València, volum I, 1970 i Llibre del Consolat de Mar, 1981). És important la seva aportació al vocabulari romànic i als problemes de mètode. Ha col·laborat al segon volum de l'Enciclopedia lingüística hispánica (1967). Del 1954 al 1964 fou col·laborador i redactor del Französisches Etymologisches Wörterbuch de Walther von Wartburg. Ha publicat: El léxico catalán en la Romania (1976) i La llengua catalana en els seus textos (1978) i ha escrit un bon nombre d'articles de lexicografia i ha redactat una síntesi de Literatura catalana per a castellans (1975). En col·laboració amb A. Soberanas ha preparat l'estudi i l'edició del diccionari llatí-castellà de Nebrija (1979) i un Panorama de la lexicografia catalana (1986). Fou president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura catalanes (1976-82). És membre corresponent (1966) de l'Institut d'Estudis Catalans.
  2. Cal afegir que Germà Colón ha participat en l'esmena i ampliació d'algunes d'estes fitxes. I per completar una mica la seua bibliografia, adjunte la que apareix publicada en el CD-ROM del llibre Germà Colón: les llengües romàniques juntes i contrastades. Índex del lèxic estudiat en l'obra de Germà Colón de Glòria Claveria i Cristina Buenafuente (ed.):

  3. Altres referències: