Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

colmena

 1. Segons escriu colomina:
  colmena 'buc o rusc d'abelles'. És l'únic mot usat a la comarca. Sembla que és ben antic en valencià. A Altea hi ha el Tossal del Colmenar. El Colmenot, partida de Benimantell, segurament té un altre ètim (der. del llatí CULMEN?). A Tàrbena, segons l'ALEP en dirien carmena; allà mateix hi ha els renoms en Cormena i la Cormena. Martí Gadea usava colmena: "Tomàs el Meler - - - el seu mot, degut a les moltes colmenes que - - - tenien els seus pares" (TES, 51).

  Efectivament, el mot és document fa molts segles en valencià. De moment, el documentem en el segle xv en el Recull d'eximplis e miracles... (començament de segle; veg. Google Llibres; consulta: 04.02.2014) i en Lo passi en cobles (1493; veg. Google Llibres; consulta: 04.02.2014).

  El company Àngel Alexandre ens avisa (07.03.2014) que també el dnv de l'avl recull colmena i colmenar. He d'afegir que els he demanat als de l'acadèmia que revisen la definició apícola de buc, ja que diu que és un «clos», un clos és un tancat 4, i un tancat 4 és un 'Terreny envoltat de parets, de reixes o de tanques', que no sembla que siga la definició més feliç que es pot fer de buc. Haurien de donar-li una bona definició a abell, més o menys com fa el gdlc:

  m APIC 1 1 Niu fet per les abelles en un lloc silvestre com ara una escletxa d'una roca, un tronc d'arbre, etc.; és anomenat també seguer.
  2 p ext Rusc.
  2 Les abelles d'un abell, d'un rusc.
 2. El dcvb té l'entrada següent:
  colmena f. Buc d'abelles. E que sien tenguts de pagar lo dret de bestiar e de colmenes, ço és de cuaranta una, doc. a. 1250 (BSCC, XIII, 169). Sereu vos l'abella, la creu la colmena, Passi cobles 88. De lur colmena | al temps la bresca, | ans massa crexca, | cové li tallen, Spill 6203. ETIM.: del castellà colmena, mat. sign.

  El mot apareix recollit en el dgfpastor amb esta mateixa accepció. També el recull el tresor2012, que el localitza a Balones i Vilallonga. Este diccionari inclou el terme colmenar (que suposem que és un lloc on hi han colmenes).