Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

colmatar

 1. Verb castellà usat habitualment en l'àmbit de les ciències ambientals. Segons el drae:
  colmatar. (Del fr. colmater). 1. tr. Geol. Rellenar una hondonada o depresión del terreno mediante sedimentación de materiales transportados por el agua.
 2. Segons el diccionari de María Moliner:
  Rellenar una hondonada en el terreno haciendo pasar por ella agua con barro.
 3. Colmatar li apareix en català a Anna en el treball de toponímia de l'Albufera (2000), però no l'he trobat en cap diccionari català (dec, gdlc, dcorom, dcvb). Em sembla que es pot traduir per sedimentar, tot i que el castellà colmatar sembla ser un hipònim de sedimentar, ja que es tracta de depòsits en «una hondonada o depresión del terreno».

  Caldria consultar els diccionaris de geologia. Segons es llig en el Moliner, es tracta d'una acció intencionada i no d'un fenomen natural, la qual cosa el deslligaria en algun cas de sedimentar i l'acostaria a la família d'omplir. De la família de sedimentar: curullar; en gestió ambiental, però, reblir ( rebliment), que és la forma que recull el Cercaterm (consulta: 05.10.2009):

  reblir
  Ciències de la Terra > Geologia
  ca  reblir, v tr
  es  colmatar

  Omplir de sediments una cavitat, una vall, un llac, un pantà, un port, una conca sedimentària.

  Francesc Gascó (12.10.2009) i Enric Bosch (13.10.2009) m'informen de la vitalitat del verb reblir a Beneixama i Alginet, respectivament:

  [Francesc Gascó] S'usa en el sentit d'omplir un clot o un cossiol de terra o pedres.
  [Enric Bosch] Si el rebliment es fa de manera artificial, tindríem també «fer aterraments».

  Héctor Gonzàlvez (18.10.2009) em comenta que el verb reblir també és ben usual a Elx:

  A Elx reblim de terra els terrenys que han quedat baixos, els clots, etc. És ben usual.
 4. [96/A1800COPUT] Usa colmatar (es) > curullar (ca): «es considera convenient fer el curullament de l'edificació».
 5. Segons el diec:
  curullar v. tr. Omplir (un recipient) fins a formar curull, fins a vessar; omplir enterament el buit (d'una cosa).