Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

col·líder

 1. Informació de Victor Xercavins (25.09.2006 dl.):

  Hui el diari Avui du a la portada el titular: El Barça empata però segueix de colíder.

  Fa ja més de tres anys vaig preguntar a l'IEC i al Termcat sobre aquesta qüestió (Bé, de la resposta del Termcat val més no parlar-ne). Però sembla que no ha corregut per altres llocs la solució que l'IEC em va fer arribar. Perquè li doneu el ressò oportú us faig arribar la pregunta que els vaig fer arribar a les dues institucions i les respectives contestacions.

  «Tenim un dubte sobre com denominar els equips que comparteixen el lideratge en una competició. Hem de fer col·líder o colíder? Nosaltres estem fent la primera forma en coherència amb les formes col·lineal i col·lateral que troben al DLC. Entenem que, tot i que colíder es troba al diccionari VOX, la formació amb una l no és correcta i no segueix la regla general tant de les derivades de formes llatines com de creació moderna com les que hem citat més amunt.

  Mirant el diccionari, ens ha sorprés el cas de colínia. Ens agradaria saber a quin criteri respon aquest cas de co + línia que no gemina. Hem vist que en anglés aquest concepte matemàtic sí que s'escriu amb ll collinear (vid. Enciclopaedia Britannica), també en neerlandès collineaire. En francès no ho he pogut comprovar però sembla que ho fan amb una, tot i que sí que fan collatéral. Ens preguntem si la forma colinial que apareix al DLC és la que toca o si pot ser fruit d'una errada involuntària i caldria revisar-la. Ací, de moment, fem col·líder, col·legislar, col·legislador, col·latitud, col·litigant...

  Resposta del Termcat (telefònica: 1 d'abril del 2003): diuen que creuen que hi ha dos prefixos co-, un d'àton i un de tònic, i que possiblement per això hi ha els casos històrics (col·laborar) i els neologismes (colíder). Em remeten a Ruaix i a l'obra de López del Castillo, Lluís: Diccionari de formació de paraules. Barcelona: Edicions 62, 2002, 429 pàg.

  Resposta de l'IEC (Roser Vernet Anguera, 3 d'abril del 2003): «Senyor, estem mirant-nos la vostra consulta. El que podem dir-vos és que el mot colínia que surt en el DIEC ja provenia del Fabra i no es va plantejar en cap moment la seua modificació. Pel que fa a col·líder / colíder, hem passat la consulta a les Oficines de la Secció Filològica i us direm alguna cosa tant aviat com sigui possible.»

  Resposta de l'IEC (telefònica: 8 d'abril del 2003): ens donen la raó quant a l'ús de col·líder i ho han passat a la secció perquè la incorporen al DIEC. Quant a colínia diuen que hi ha motius per mantindre-ho així perquè aquest co- és com el de cotangent, cosinus i ja entra a la nostra llengua així, sense geminar.

  Nosaltres, però, trobem 'col·linearitat' (DMED-GEC) en anglés: 'colinearity'

 2. Atés que sembla que la tendència en català ha estat fixar una l·l en estos casos, creiem, amb Víctor Xercavins i l'IEC, que hauria de ser col·líder. Amb tot, sí que hem trobat en el Merriam-Webster coleader, sense geminació. De fet, en anglés hi ha collinearity i colinearity:
  Main Entry: col·lin·ear
  Pronunciation: k&-'li-nE-&r, kä-`
  Function: adjective
  Etymology: International Scientific Vocabulary
  1 : lying on or passing through the same straight line
  2 : having axes lying end to end in a straight line
  - col·lin·ear·i·ty /-"li-nE-'er-&-tE, -'a-r&-/ noun
  Main Entry: co·lin·ear
  Pronunciation: (")kO-'li-nE-&r Function: adjective
  1 : COLLINEAR
  2 : having corresponding parts arranged in the same linear order
  - co·lin·ear·i·ty /(")kO-"li-nE-'er-&-tE, -'a-r&-/ noun

  Això, però, no lleva que en català s'use el geminada (l·l) després del prefix co-, amb l'excepció general colínia, que sembla tenir una explicació històrica i internacional.