codís

·      G. Colón Domčnech (Anuari 97 de l’Agrupació Borrianenca de Cultura) utilitza aquest mot, que els diccionaris recullen com a substantiu, com a adjectiu: «pedres codisses (preses probablement del riu Belcaire)».